Ceník SW oprav               ​Ceník HW oprav

 • Servis v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná v mobilním telefonu, ani nenese odpovědnost za případné ztráty dat, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka.​
   
 • Na základě objednávky zákazníka provede firma zálohování dat na záložní kopie, náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníku vyúčtovány dle aktuálního ceníku a připočteny k ceně opravy zařízení. Toto platí i v případě, že je na zařízení poskytována oprava v záruční době.
   
 • Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly použité při opravě, je poskytována záruka v délce 6 měsíců.
   
 • U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 60-ti dnů od data dokončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10 Kč za každý započatý den od ukončení opravy. Po šesti měsících od data dokončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.
   
 • Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
   

 • Diagnostika závady (200 Kč s DPH) bude zákazníkovi účtována pouze v případě, kdy po přijetí přístroje v servisu, zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu a nebo je zařízení neopravitelné
   

 • Pro ODHAD ceny vyplňte kontaktní formulář